Etiqueta: Inchiki no Chikara de Sengoku no Yo wo Kakenukero.

Ranking semanal de Novelas Ligeras en Japón. Julio 23 – 29

0
Ranking semanal de novelas ligeras en Japón durante la semana del 23 al 29 de Julio.

Ranking semanal de Novelas Ligeras en Japón. Noviembre 20 – 26

0
Ranking semanal de novelas ligeras en Japón durante la semana del 20 al 26 de Diciembre.

Ranking semanal de Novelas Ligeras en Japón. Mayo 22 – 28

0
Ranking semanal de novelas ligeras en Japón durante la semana del 22 al 28 de Mayo.