Etiqueta: Tense Shimashite Genzai wa Jijo de Gozaimasu.

Ranking semanal de Novelas Ligeras en Japón. Agosto 6 – 12

0
Ranking semanal de novelas ligeras en Japón durante la semana del 6 al 12 de Agosto.

Ranking semanal de Novelas Ligeras en Japón. Marzo 12 – 18

0
Ranking semanal de novelas ligeras en Japón durante la semana del 12 al 18 de Marzo.